Etterspørselen faller – hva skjer til vinteren?

Publisert

Flere medlemsbedrifter har fra før sommeren meldt om redusert ordreinngang og om at krigen i Ukraina, økte råvarepriser og energipriser har ledet til redusert etterspørsel. Renteøkningene de siste månedene vil trolig gi en ytterligere nedgang i etterspørselen.

Allerede før sommeren fikk Norsk Industri meldinger om at ordrene falt hos norske produsenter og leverandører av møbler, interiørvarer og noen andre designprodukter. Etter noen gode år i møbel- og interiørmarkedet, sportsmarkedet mv., som de fleste medlemsbedriftene har nytt godt av, er det nå helt tydelig at norske forbrukere er mer tilbakeholdne. - Nå kommer i tillegg effekten av renteøkningene, og jeg er redd for at det kan bli en kraftig effekt, sier bransjesjef Egil Sundet.

- Det er klart at høye strømpriser i store deler av Norge, økende renter og høy prisstigning gjør at mange blir usikre på fremtiden og kjøpekraften svekkes, sier bransjesjef Egil Sundet. På den annen side er arbeidsledigheten lav, norsk økonomi sterk, mye av næringslivet har god etterspørsel og kjøpekraften til Ola og Kari er fortsatt meget god, sier Egil Sundet.

Etterspørselsutviklingen fremover vil avhenge av mange usikre forhold som krigen, tilgangen på energi, og hvordan forventningene til forbrukerne og kontrakts/proff-kunder blir fremover. I Norge vil ny strømstøtte-ordning virke positivt, mens Norges Banks rentefastsettelser vil virke negativt, sier Egil Sundet. -Norges Bank må nå ha is i magen, og avvente effekten av renteøkningene allerede gjort, før en vurderer nye.

Etterspørsels vridning hjemme – hva skjer internasjonalt?  

Ved tidligere fall i etterspørselen har vi sett at store, dyre varer som sofaer, senger osv. har merket nedgangen sterkere enn mindre og billegere varer som for eksempel puter, glass og mindre interiørvarer. Det samme gjelder i sportsmarkedet, at dyre varer kjøpes det mindre av mens billigere/mindre varer øker, sier Egil Sundet.

Det er fortsatt vekst både i norsk eksport og i importen av møbler og andre designvarer, men veksten har avtatt en god del og avtar hver måned så langt i år. Ved utgangen av 2021 var veksten på 18 %, mens den gradvis har falt ned til ca 10 % siste måned (foreløpige tall). Fortsetter dette vil veksten være borte til jul, sier Sundet. – og allerede er nok veksttallene mye prisøkning fremfor volumøkning.

Vi vet også at prisstigningen er høyere, strømstøtten lavere og oppbremsingen kraftigere i mange andre Europeiske land, og også i USA er det tegn til at markedet snur. Dette vil virke inn på eksportveksten for designindustrien, men samtidig er mange norske bedrifter inne i nisjer som kanskje ikke merker endringen i økonomi like sterkt. 

Til sist

- Men i sum ser det ut til at de gode årene møbel, interiør, tekstil, mote og sportsindustrien har hatt blir svekket i første omgang ut dette året. Men dette kan fort endre seg, og perioden vi er inne i nå er en god tid for å bygge sterkere markedsposisjoner enn når alt er mer stabilt og sikkert, sier bransjesjefen.