Et godt år for norsk designindustri

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Fra interiørmesse i Paris

Fra Maison&Objet messen i Paris. Foto: Norsk Industri

Designindustrien hadde en sterk utvikling i koronaåret 2020, med vekst i produksjon og eksport. Selv om totalen var god er det noen delbransjer som sliter med svak etterspørsel grunnet korona.

Bransjeforeningen har nå statistikk som viser utvikling i koronaåret 2020 for produksjon, eksport, import og for butikkhandel med designprodukter innen møbler, interiør, tekstil, mote og sportsvarer. Året 2020 har i sum vært et godt år for designindustrien med økt omsetning både hjemme og sterk eksportvekst, særlig for møbelindustrien. Det er en markant økning i norsk produksjon, sier bransjesjef Egil Sundet. - Likevel, bak totaltallene skjuler det seg både at året har vært en berg- og dalbane, med stort fall på våren og deretter en sterk vekst i 2. halvår. Dessuten også at noen delbransjer har hatt svak etterspørsel hele høsten, som til hotel, restaurant, cruise og gavemarkedene, og produsentene er fortsatt sterkt koronarammet.

For handelen er bildet mer sammensatt. Netthandelen i Norge er mer enn 50 prosent økt og byggevare- og sportshandel har økt mye. Også butikkhandel med tekstil/utstyr og møbel har hatt god vekst. På den andre siden er kleshandel og ur, gull og sølvbutikker, som har hatt et vanskelig år.

Stadig flere medlemmer har egen netthandel, og rapporterer om vekst og gode marginer. Det er likevel ingen erstatning for de tradisjonelle handelskanalene, men gir også god informasjon tilbake til produsent blant annet om kundenes preferanser som er nyttig for produktutvikling og markedsføring.  

Produksjon, eksport og import

Designindustrien har hatt en produksjonsøkning på anslagsvis 5 prosent i 2020, som særlig er drevet av møbelindustrien, som utgjør 1/3 av designindustrien. For møbelindustrien viser produksjonsindeksen en økning med 15 prosent i 2020, og den markant sterkeste veksten av alle bransjer i Norge i 2020 fra bunnen i april. Den nest største designindustri-gruppen er produksjon av tekstilvarer, som har hatt en produksjonsøkning over flere år, og også vekst i 2020. For de andre delbransjene finnes ikke indekstall, men vi vet at sportsutstyr og glassvarer har hatt en sterk økning, mens klesproduksjon har falt.

Eksporttallene viser en samlet økning i designeksporten på 5,6 prosent i 2020. Figuren under viser at det er ulik utvikling i delbransjene og vi må som vanlig også kommentere at selv om vi tror endringstallene er rette, er volumtallene feil. For eksempel er møbeleksporten mer enn det dobbelte av hva SSBs tallene i figuren viser, og bare den største møbelprodusenten i Norge har alene eksport lik hele møbeleksporten i SSBs utenriksregnskap.

Importen av designvarer økte med 6,9 prosent i 2020 til 85,9 mrd kr. En god del av økningen tror vi forklares av økt pris på importvarer grunnet den svake kronen, som også var tilfelle i fjor. De to viktigste importgruppene er klær (27 prosentandel) og møbler (20 prosentandel), som hadde en økning på hhv. 4,7 og 3,4 prosent i 2020.  

I starten av 2021 ser det ut til at den gode utviklingen for designindustrien fortsetter.

Tallene i artikkelen er basert på statistikk fra SSB, andre undersøkelser og kontakt med medlemmene. Er du interessert i mer takk ta kontakt.