EPD miljødeklarasjon for porselen, glass, og kanskje belysning?

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

En EPD viser miljøfotavtrykket til produkter etter ISO-standard. Bransjeforeningen tilbyr dette til møbelprodusenter og vil nå starte for glass, porselen og lignende produkter. Vil du være med?

En EPD gir også opplysninger om kjemikaliebruk, som gjør at man kan dokumentere at produktet er i henhold til krav både myndigheter og kunder stiller. Etter det vi forstår er dette et behov som leverandører av glass, porselen, bestikk mv. må møte ved sine leveranser.

– Vi ønsker derfor å forespørre om interessen for dette. Vi ser også på belysningsprodukter, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri Designindustrien.

Vi ønsker å få med mange på dette!

Egil Sundet, bransjesjef Designindustrien

Bransjeforeningen har, etter samarbeid med flere av møbelbedriftene, kunnet tilby dette siden 2015.  Sammen med Østfoldforskning (nå LCA.no) har vi laget en generator for å forenkle produksjonen av EPD miljødokumentasjon. Dette gir miljøfotavtrykket til produktet i prinsippet fra vogge til grav, eller hele livssyklusen.

- Akkurat som offentlige innkjøpere nå har startet etterspørre miljødokumentasjon for møbler, vil også fremtidens profesjonelle kunder og forbrukere ha et forhold til blant annet CO2-avtrykket av varer og tjenester de kjøper, sier Are Lyubråten som er prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien.

- De vil ta som en selvfølge at produsentene kan presentere dette og andre nøkkeltall for miljøprestasjon.

Hva kan bedrifter som blir med få?

- Vår løsning er en enkel software for generering av EPD (Environmental Product Declaration), miljødeklarasjon for produkter iht. ISO-standard 14025 type 3, sier Lyubråten.

Den gir konkrete tall på produktets miljøbelastning, eksempelvis klimafotavtrykk, energiforbruk, samt andel resirkulerte materialer.

- Materialer, produksjonsprosesser, energiforbruk og transportinformasjon legges inn i EPD-generatoren og på en effektiv måte genereres miljødata for produktet. Dette gir dokumentasjon og også grunnlag for produktutvikling gjennom simulering, avslutter Lyubråten.

Ta kontakt!

- Vi ber interesserte bedrifter ta kontakt, sier Egil Sundet.

Møbler og andre interiørprodukter har mange likheter både med materialbruk og produksjonsprosesser. Det må gås en prosess for å klargjøre både produktdefinisjoner (PCR) og verktøyet (softwaren) må forberedes til å inneholde relevante løsninger.

Les mer om EPD-prosjektet for møbel her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!