EPD-generatoren for belysning er lansert!

Publisert

Lamper som henger i et vindu

Foto: Glamox

Norsk Industri Designindustrien, medlemsbedriften Glamox og LCA.no har jobbet sammen for å utvikle en EPD-generator for belysning. Den er nå klar for bruk!

Første publiserte EPD fra Glamox.

Suksessen og erfaringene i utviklingen av Designindustriens EPD-generator for møbler har vært en viktig byggestein i dette arbeidet. Nå er EPD-generatoren for belysning godkjent av EPD-Norge, som sikrer at den tilfredsstiller kravene for miljødeklarasjon type III etter ISO 14025-standarden.

– Særlig i kontraktsmarkedet og offentlige anskaffelser ser vi at EPDer kan gi viktige konkurransefordeler fremover. EPD-generatoren gjør prosessen med å lage EPDer billigere og enklere for våre medlemmer, sier Ida Oppen, fagsjef i Norsk Industri Designindustrien.

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet, med mål om å levere bærekraftige produkter og løsninger. Ved å være med på utviklingen av EPD generatoren har Glamox publisert den første norske EPDen for belysning.

– Generatoren lar oss tallfeste miljøpåvirkningen for alle produktene våre, og vi begynner med noen få eksisterende produkter, forteller Birger Holo, teknisk direktør i Glamox.

Han presiserer videre at EPDer tvinger Glamox til å bli stadig mer bevisste på alle valg som tas i utviklingen av et produkt, helt ned til de første skissene. Kan et annet materiale eller et annet valg av elektriske komponenter gi lavere miljøpåvirkning? - På dette tidspunktet fokuserer vi på å kartlegge virkningen av våre nåværende produkter, men snart må vi ta miljøhensyn så tidlig som i førproduksjonsfasen av hver enkelt armatur, forteller Birger Holo.

Les mer om Glamox sitt arbeid med EPDer

EPD-kurs for Designindustriens medlemmer

Første kurs i EPD-generatoren holdes 24. januar 2023. Her kan både medlemsbedrifter som ønsker å lage EPDer for belysning og for møbler bli med. Det vil bli satt opp flere kurs i bruk av EPD-generatoren utover året.

Se Designindustriens kalender for kommende EPD-kurs

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien