Norsk Industri

Innhold

Endringer i bransjeforeningen

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Are Lyubråten

Foto: Norsk Industri

Fagsjef miljø og kvalitet Are Lyubråten har sagt opp sin stilling hos Designindustriens bransjeforening. Han takker for seg etter å ha jobbet 5,5 år i Designindustrien.

- Dette er kjedelig, sier bransjesjef Egil Sundet. - Are har gjort en meget god jobb for oss med viktige miljø- og kvalitetssaker, spesielt for møbelindustrien. I den tiden han har jobbet for oss har EPD prosjektet gått fra 5 til nesten 30 bedriftsdeltakere og flere banker på. Standardiseringsarbeidet er reetablert, Møbelfakta og kvalitetskrav for møbel- og mange interiørprodukter har vært viktig og vi har jobbet mye med å påvirke kravene ved offentlige anskaffelser. Og mer kunne vært nevnt, sier Sundet.

- Arbeidet med å finne en erstatter starter med det samme, sier Sundet. Vi vil lyse ut en stilling i februar, men har Are med oss til slutten av april.  

- Vi vil takke Are for innsatsen gjennom mange år, han har vært en god og aktet kollega med stor kunnskap og innsikt på sitt felt. At han slutter gjør at vi vil gjennomgå innholdet i stillingen, men det er helt klart behov for å ta tak i oppgavene videre, avslutter Egil Sundet.