Norsk Industri

Innhold

S-1500 - sirkulær økonomi i praksis

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Fra venstre: arkitekt Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Snøhetta. Markedssjef Ragnhild Johannessen, teknisk sjef Håkon Edvardsen og daglig leder Svein-Erik Hjerpbakk, NCP. Foto: Snøhetta.

Fra venstre: arkitekt Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Snøhetta. Markedssjef Ragnhild Johannessen, teknisk sjef Håkon Edvardsen og daglig leder Svein-Erik Hjerpbakk, NCP. Foto: Snøhetta.

På Innovasjonskraft 2019 3. april treffer du blant andre Nordic Comfort Products (NCP) og Snøhetta, som har inngått samarbeid for å omgjøre plastavfall til holdbare møbler.

For NCP sin del, startet det hele som en mulighetsstudie i mai 2017. NCP benyttet Sintef Raufoss Manufacturing som forsknings- og kompetansepartner for å undersøke hvordan ulike typer plastavfall fra havbruksbransjen kan gjenbrukes og benyttes i ordinær produksjon.

NCP har gjort store investeringer i nytt produksjonsutstyr for sprøytestøping der gjenbruk av plast og sirkulær økonomi ble gitt stort fokus.

Arkitektkontoret Snøhetta mener det ligger en stor miljø- og samfunnsgevinst i å bruke mer gjenvunnet plast i arkitektur og design.

På årets Innovasjonskraft møter du Svein-Erik Hjerpbakk, adm. dir. i Nordic Comfort Products AS og Stian Alessandro Ekkernes Rossi, arkitekt i Snøhetta, som vil fortelle deres historie.

> Se programmet og meld deg på