Norsk Industri

Innhold

Eierløs havplast blir til designprodukter

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Lars Urheim og Jan Christian Vestre viser frem materialprøver av sitt nye komposittmateriale fra 100% marint problemavfall.

Lars Urheim og Jan Christian Vestre viser frem materialprøver av sitt nye komposittmateriale fra 100% marint problemavfall. Foto: Vestre

Bli med møbelprodusentene Ope og Vestre på veien mot en bærekraftig fremtid der næringslivet tar ansvar for opprydningen av skadet natur.

De samarbeider om verdikjedeprosjektet From Beach to Boardroom, der eierløs havplast skal bli til designprodukter. Flere samarbeidspartnere ønskes!

Et forprosjekt i 2018 resulterte i Sintef-verifisering av at det innsamlede og prosesserte plastmaterialet er funksjonsdyktig for bruk i aktuelle produkter. Blokkjedeteknologi er utviklet for å dokumentere den eierløse plastens opphav, fra og med stranden den er ryddet fra.  Handelens Miljøfond støttet nylig prosjektet med 2 millioner kroner for å bidra til gjennomføring i full skala.

Les mer hos Vestre og hos Ope om prosjektet.

- Store selskaper som Google og Adidas har alt besluttet å kun kjøpe produkter av resirkulert materiale i nær fremtid, og vi ønsker å få norske aktører med samme ambisjonsnivå med på laget, sier Lars Urheim hos Ope.

Vil du være med som produsent, som kunde elle delta på plastinnsamling?
Ta kontakt med Lars Urheim: lars@ope.as / 970 94 854

- Som vi ser her ligger flere norske designprodusenter langt framme i utviklingen når det gjelder å skape verdi av avfall og å jobbe sirkulært, sier Are Lyubråten, prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien. 

- Bransjeforeningen gir prosjekter som dette vår full støtte. Slikt arbeid gir også et forskningsmessig grunnlag for å utvikle datasett til bransjens EPD-generator. Bedriftene kan få fram det faktiske og kvantifiserbare resultatet av miljøtiltak som dette, i form av tall for redusert klimafotavtrykk og ressursbruk sammenliknet med anvendelse av jomfruelig materiale. Dette øker konkurransekraften til norsk designindustri, avslutter Lyubråten.

Vil du vite mer om Designindustriens miljø- og kvalitetsarbeid? 

Ta kontakt med meg!