Diskriminerende praksis for møbel- og trevareindustrien

Publisert

Fire møbel og trearbeidende bedrifter har blitt presset til å søke om utslippsløyve for sine små forbrenningsanlegg. Vi frykter at denne praksisen skal bre seg, til store kostnader for bedriftene uten sikre miljøgevinster.

Norsk Industri har derfor igjen tatt opp saken med Klima- og miljøministeren i brev 27. september 2022.  I EU direktivet som styrer regelverket er små forbrenningsanlegg under 1 megawatt gitt unntak fra kravet om utslippsløyve.

- Det er urimelig forskjellsbehandling at disse fire bedriftene møter krav til sine små fyrkjeler/forbrenningsanlegg, som ingen andre av de om lag hundre små fyrkjelene rundt i landet møter, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri Designindustrien.

Kravene satt i løyvene er kostbare for bedriftene, og i praksis viser det seg ikke mulig å nå utslippsgrensene heller, sier Egil Sundet. Samtidig er det en klar forskjellsbehandling av disse fire norske trearbeidende bedrifter sammenlignet med liknende bedrifter i Norge og i alle naboland.

- Det er heller ingen klare miljøgevinster ved kravet, sier bransjesjefen. Alternativet er transport til et sentralt stort forbrenningsanlegg, og som vi vet ofte praktiserer ytterligere transport også ut av landet for regranulering eller forbrenning. I sum tror vi at miljøeffekten er negativ, avslutter Sundet.

Det er ingen andre land hvor slike små fyrkjeler er ilagt krav om utslippsløyve, noe Norsk Industri har undersøkt med våre naboland. Saken er tatt opp flere ganger med miljømyndighetene, senest i forbindelse med høring på gjennomføring av forskriften i fjor. Det er tidligere også stilt spørsmål fra stortingsrepresentant Jorodd Asphjell (A) til den forrige klima- og miljøministeren, men vi er ikke kjent med noen oppfølging fra departementet, og vi frykter ytterligere forskjellsbehandling og nedleggelse av norske arbeidsplasser. Usikkerheten skaper også problemer for en rekke andre.