Det norske eksportgapet er en trussel for velferden i Norge

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri med Smart Eksport-rapporten som ble lansert 3. november 2020. Foto: Norsk Industri

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri med Smart Eksport-rapporten som ble lansert 3. november 2020. Foto: Norsk Industri

3. november ble Smart Eksport-rapporten lansert. Denne viser hva vi må bli flinkere på for å tette det norske eksportgapet.

Smart eksport-rapporten er skrevet av Zynk på oppdrag fra Norsk Industri, og er basert på intervjuer med en rekke toppledere i design- og ferdigvareindustrien og flere andre store eksportbedrifter innen prosess, sjømat og offshore. Rapporten viser at det er behov for nye og forsterkede satsninger fra myndighetene.

Rapporten viser at design- og ferdigvareindustrien har behov for nye og sterkere eksportvirkemidler, og at Norge har behov for mer FoU på forretningsdrevet innovasjon.

– Norsk Industri har i lang tid tatt opp behovet for et eget eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien, som skal tilby finansiell risikoavlastning, markedsinnsikt og konkrete eksport- og profileringstiltak, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Det nye her er finansiell risikoavlastning, og ellers er det en samling av innsatser som gjøres av flere aktører i dag.

Regjeringens «områdeevaluering av næringsfremme i utlandet» 2018, var sterkt kritisk til effekten av ressursene som er satt inn, og Menon-rapporten fra august 2020 viste at Norge har de dårligste eksportfremme virkemidlene. Norsk Industri får klar beskjed fra medlemmene om at det ikke fungerer i dag. Det er for tilbudsstyrt, teoretisk og rigid, dette må vi endre på sier Lier-Hansen.

– Norsk Industri støtter «Business Norway» som et nasjonalt råd for nærings- og eksportfremme. Dette må bygges fra grunnen. Forslaget om sektoravtaler er interessant, og Norsk Industri mener at det operative eksportarbeidet legges i nye selvstendige enheter (som eksportkontor for design og ferdigvare) og i eksisterende (som NORWEP), hvor brukerne er fornøyde. Vi må lære av erfaringene og sette eksportindustrien i styringen, og slik sikre etterspørselsorienterte virkemidler, sier Lier-Hansen.

– Norsk Industri har bedt om en årlig bevilgning på 50 millioner kroner til et eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien. Dette er ikke kun friske midler. Vi ønsker en egen organisasjon med eget styre etter modell av NORWEP. Forslaget er også i tråd med anbefalingene i virkemiddelgjennomgangen, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri Designindustrien.

Eget program for forretningsdrevet innovasjon

Den andre viktige anbefalingen som Smart Eksport-rapporten gir er behovet for mer forretningsdrevet innovasjon.

– Norge trenger å bli bedre på markedsorientering. I dag er vi gode på produkt, men fremover er det å bruke kundeinnsikt til produktutvikling, markedsutvikling og også mer skreddersøm i produksjonen viktig, sier Stein Lier-Hansen.

I arbeidet med rapporten har det vært med en referansegruppe fra Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Design og Arkitektur Norge, Norges Handelshøyskole, Ekornes og Norsk Industri.

> Last ned intro og rapport