Designindustriens første Bærekraftsmøte i 2023

Publisert

Illustrasjon som viser grønn bærekraft

Foto: AdobeStock

Bærekraft er et viktig tema for Designindustriens medlemmer, ikke minst fordi det ventes økte krav. Det var stor interesse rundt hvilke krav som kommer og god deltakelse på møtet.

Bærekraftsmøtene er Designindustriens faglige tilbud og møteplass for våre medlemmer som engasjerer seg i bærekraft, miljø og kvalitet. 19. januar møttes rundt 20 representanter fra våre medlemsbedrifter på Teams for faglig påfyll og bærekraftsutveksling.

Møtene er tredelt, og man kan delta på ett eller flere tema etter hva man er interessert i, sier Ida Oppen, som er Designindustriens fagsjef for bærekraft og kvalitet. Første del av møtet var en gjennomgang av oppdatert informasjon om grønn politikkutforming og rammevilkår i Norge og EU, ledet av Ida Oppen. Hun er med i flere working groups i Europeiske organisasjoner, og er av de som vet mest om hvilke regler og krav som kommer.

Andre del besto av presentasjoner fra medlemsbedriftene NCP og Huug/Minus om deres bærekraftsprosjekter. Svein-Erik Hjerpbakk fra NCP fortalte blant annet om spennende arbeid med nye materialer, tilgjengeliggjøring av informasjon om resirkulert plast og dokumentasjon av sin verdikjede i digitale produktpass. Minus ved Kristian N. Harnes presenterte spennende forskningsprosjekter og ambisiøst arbeid med å etablere en karbonnegativ verdikjede for møbler i tre.

I Del 3 presenterte Kari-Lill Ljøstad fra Grønt Punkt Norge utvidet produsentansvar og kommende krav til emballasje. Vi fikk også informasjon om EUs foreslåtte Packaging and Packaging Waste Directive. Det var mange spørsmål fra deltakerne om disse kravene.

Neste Bærekraftsmøte blir torsdag 4. mai. Dette blir et hybridmøte hvor man kan være med enten fysisk eller digitalt. Vi ser for oss vanlig møtetid kl 09:00 – 12:00 og avslutning med felles lunsj for de fremmøtte. Lurer du på noe om Bærekraftsmøtene, har forslag til tema eller ønsker å holde presentasjon? Ta gjerne kontakt!
> Informasjon og påmelding finner du her

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien