Designindustriens EPD-generator for møbler oppdateres

Publisert

Illustrasjontegning av PC med innput av elementer

Foto: LCA.no

Interessen og etterspørselen etter transparent miljøinformasjon er økende. I ti år har Designindustriens EPD-generator for møbler vært et medlemstilbud mange møbelprodusenter bruker for å dokumentere miljøprestasjonen til sine produkter. Nå oppdateres Designindustriens EPD-generator.

Bakgrunn for oppdateringen er at den bakenforliggende ISO standarden EN15804:2012 +A2:2019 er endret. Det gjør at flere ledd i et produkts livsløp blir obligatoriske å deklarere, og dessuten skjer en revisjon av alle miljødatasett som brukes i EPD-generatoren. LCA.no AS gjøre dette og benytter anledningen til også å forbedre funksjonaliteten til softwaren. Resultatet vil være en flunkende ny EPD-generator med forbedret grensesnitt og oppdaterte miljødatasett, og inneholde data for hele livsløpet til produktet.

Ny versjon fra mars 2023

De nye miljødatasettene som brukes for å legge inn materialer og produksjonsprosesser i EPDene må bli verifisert av en ekstern verifikator. Prosessen med godkjenning av dataene er omfattende,  er anslått til 3-4 uker. Det er først når verifiseringen er gjort, at den nye EPD-generatoren vil være klar til bruk, tentativt i starten av mars 2023. Den gamle EPD-generatoren som tidligere sertifiserte brukere har opplæring i, er tilgjengelig i en overgangsfase, til den nye softwaren er klar til bruk.

For bedrifter som ønsker å publisere en EPD så fort som mulig og som allerede har to sertifiserte brukere av EPD-generatoren, vil den gamle EPD-generatoren fortsatt være tilgjengelig og kan brukes til å publisere EPDer. EPDer som tidligere er publisert er gyldige i de fem årene som står på EPDen.

- Vi er veldig stolte av at norske møbelprodusenter er verdensledende på å tilgjengeliggjøre miljøinformasjon ved å utvikle og publisere EPDer. Fremover vil flere offentlige anbud etterspørre EPDer, da offentlige etater er pålagt å lage kilmaregnskap, sier Ida Oppen, fagsjef bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien.

EPD-samarbeid med vår svenske søsterforening TMF

TMF er møbelindustriens og treforedlingsindustriens bransje- og arbeidsgiverorganisasjon i Sverige. Designindustrien har inngått en samarbeidsavtale med TMF som gjør at svenske møbelprodusenter får tilbud om å bruke Designindustriens EPD-generator.

"Vi er veldig fornøyde med at svenske møbelprodusenter vil bruke vår EPD-generator. Det fremmer tettere nordisk samarbeid og harmonisering av EPD-arbeidet", sier Ida Oppen, fagsjef bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien.

Les mer om Designindustriens EPD-generatoren her

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien