Designindustriens årsmøte 2022

Publisert

Folk som sitter og hører på en foredragsholder

Fra presentasjonen av Norsk Industris nye rapport om design- og ferdigvareindustrien. Foto: Melissa Hegge.

På Designindustriens årsmøte ble de viktigste sakene bransjeforeningen jobber med, herunder eksportkontor og årets lønnsoppgjør diskutert, før nytt styre ble valgt.

Årsmøtet er viktig om enn litt formelt for bransjeforeningen, sier bransjesjef Egil Sundet. Der får vi presentert sakene vi jobber med. I år med 20 deltakere fra 17 medlemsbedrifter.

Årsmøtet er både årsmøte for Designindustriens bransjeforening i Norsk Industri og generalforsamling for Designindustrien. På møtet ble regnskap og budsjett behandlet og vedtatt, i tillegg til den viktige gjennomgangen av aktiviteter og saker som styret og foreningen jobber med. Møtet ble ledet av styreleder Bjørn Waage.

-Koronatiden har i stor grad vært positiv for medlemmene, sier bransjesjef Egil Sundet. Totalt sett er produksjon og eksport økt betydelig, men vi ser nok nå en svakere etterspørsel i markedene.

Antallet medlemmer økte også mye i 2021, og bransjeforeningen hadde ved utgangen av året 178 medlemmer etter at 12 bedrifter meldte seg inn i 2021. Dette er likt med året før, og så langt i 2022 har vi vært så heldige å få 6 nye medlemmer, sier bransjesjef Egil Sundet.

To personer

Bjørn Waage overlater lederklubben til Kari Setsaas. Foto: Norsk Industri.

Valgkomiteen foreslo adm. direktør Kari Setsaas (Norwigroup Norway, Norsk Dun) som ny leder og hun ble valgt ved akklamasjon. Nestleder Ove Rogne (Northern.no) ble gjenvalgt for to nye år. Styremedlemmene Jan-Trygve Jensen (Hilding Anders Norway) og Pål Lunder (Fjordfiesta) var ikke på valg, mens adm. direktør Geir Ove Vegsund (Formfin Møbler) ble valgt som nytt styremedlem. Lars I. Røiri (Flokk) og Anne Kristine Rugland (Figgjo) ble gjenvalgt som henholdsvis 1. og 2 vararepresentant, og adm. direktør Nils G. Hult (Madshus) ble valgt som ny 3. vararepresentant.

Til valgkomite 2022-23 ble valgt Christian Lodgaard (Flokk), leder, Bjørn Waage (Magnor Glassverk) og Sonja Djønne (Heymat) som medlemmer.

Møtet ble avsluttet med at avtroppende styreleder Bjørn Waage overlot lederklubben til Kari Setsaas som tropper på som styreleder.