Designindustrien ut mot Doga

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Dette er overskriften på en artikkel i Morgenbladet 12. februar 2021, som refererer til brev Norsk Industri sendte før jul hvor vi stiller spørsmålet om Doga er et virkemiddel for designbransjen.

Bransjeforeningen har en ambisjon om å doble eksportomsetningen til design- og ferdigvareindustrien innen 2030. Dette arbeider vi for, ut fra to strategier: For det første må vi få nye eksportvirkemidler, slik som et eksportkontor og finansiell risikoavlastning. Den andre strategien har vært å øke antallet eksporttiltak både gjennom at vi selv organiserer 2-4 eksporttiltak årlig, og dernest ved å gå inn i samarbeid med det offentlige virkemiddelapparatet om prosjekter de har for bransjen, slik at disse skal bli best mulig for designbedriftene.

Fra Designindustriens norske fellesstand på ICFF 2019. Foto: Norsk Industri

Dessverre har vi gjennom 2020 opplevd at Design og arkitektur Norge (Doga) har startet eksportprosjekter uten å ta disse opp med bransjen eller lyttet til våre innspill om ønskede eksporttiltak. -Vi har fra starten av 2020 spilt inn forslag og på høsten advart Doga, og da de ikke har lyttet, valgte vi med støtte fra bransjestyret å sende brev hvor vi stilte spørsmål til om de var et virkemiddel for designindustrien, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri.

Brevet ble fanget opp av Morgenbladet hvor det står "I et brev til design- og arkitektursenteret Doga uttrykker bransjeforeningen Designindustrien sterk misnøye med stiftelsens evne til å lytte til bransjen."

- Det ble naturlig å si i fra fordi vi kan ikke akseptere at Doga, som del av myndighetenes virkemidler, lager eksporttiltak som angår vår bransje uten at vi er involvert eller støtter det, sier Sundet. I fjor trakk også bransjens representanter seg fra Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (SMI), også her grunnet i manglende oppfølging og dialog.

Bransjeforeningen trakk seg også høsten 2020 fra samarbeidet om Norwegian Precense (NP), sier Sundet. Vi har spilt inn London som ny destinasjon fra 2021, fordi vi mener det er et mer kommersielt riktig sted, som også kan gi en god omdømmeeffekt for norsk design. Vi mener det er viktig å være til stede fysisk og planlegger for det høsten 2021.