Norsk Industri

Innhold

Designindustrien ønsker takk for det gamle!

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

God jul!

God jul! Illustrasjon: AdobeStock

Året har gått hurtig. Slik er det når man har det travelt på en god måte. Håper at det samme har vært tilfelle hos deg?

Med et sterkt og kompetent team i Designindustriens bransjeforening i Norsk Industri, et engasjert styre og mange aktive medlemsbedrifter har vi gjennom året jobbet hardt med å få politisk oppslutning om våre saker, samle flere medlemmer i bransjeforeningen, gi nyttig medlemsrådgivning og tilby gode medlemsfordeler og utviklingsprosjekter.

Store ambisjoner

I 2019 har mange medlemmer dratt nytte av våre medlemsfordeler innen økonomiske fordelsavtaler, rekordmange har deltatt på eksportprosjektene og innen miljødokumentasjon. Vi har også hatt godt besøk på våre møteplasser blant annet på Bransjedagen, og medlemstallet har vokst med 5 prosent.

- Vi har store ambisjoner på vegne av designindustrien. Vår visjon er å doble eksportomsetningen til medlemmene og norsk design, merkevare- og ferdigvareindustri innen 2030, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustriens bransjeforening.

- En hovedutfordring for å oppfylle visjonen er at vår industri får liten oppmerksomhet fra myndighetene og rammevilkårene er for dårlige sammenlignet med våre naboland, sier han.

Fire hovedstrategier

For å realisere visjonen vil vi derfor i 2020 arbeide etter fire hovedstrategier.

For det første arbeider vi for å sette vår sektor på den politiske dagsorden, og har fremmet flere konkrete krav til nye og forbedrede rammevilkår. En viktig sak er å få en eksportutviklingsordning for design- og ferdigvareindustrien. Vi har også tatt opp behovet for å øke rammen til investeringstilskudd og at forsknings- og forretningsdrevet innovasjon (nedstrømsinnovasjon) må inkludere innovasjon utover verdikjeden mot kunden. I tillegg arbeider vi med noen konkrete saker knyttet blant annet til offentlige anskaffelser, utslippskrav for forbrenningsanlegg og CO2-avgift. Felles for sakene vi fremmer er at vår bransje har dårligere rammevilkår enn i våre naboland. Neste år følger vi dette opp med flere møter med politikere og en ny rapport kalt "Smart eksport".

Den andre strategien er å samle mer av design- og ferdigvareindustrien i bransjeforeningen. Dette er viktig for å få mer gjennomslagskraft overfor myndighetene og virkemiddelapparatet, og kunne delta i flere fora hvor rammevilkår og næringspolitikk utformes.

I Designindustrien organiserer vi industri- og leverandørbedrifter innen bransjene møbel, glass og porselen, belysning, tekstil, sport og noen andre interiør- og ferdigvarebedrifter. Arbeidet i bransjeforeningen drives av administrasjonen som består av tre personer, og styres av styret valgt av og blant medlemsbedriftene.

Den tredje strategien er å bedre omdømmet til designindustrien. I 2020 følger vi dette opp gjennom flere profileringstiltak for å gjøre bransjen og de mange suksesshistoriene bedre kjent.

Fjerde og siste strategi er å tilby medlemmene relevante utviklingsprosjekter, møteplasser/nettverk og medlemsfordeler. Vi har mange medlemsfordeler bl.a. innen rådgivning, forsikring, telefoni, transport som for flere medlemmer gir betydelige innsparinger (klikk her for å se medlemsfordeler i Norsk Industri). Vi tilbyr utviklingsprosjekter spesielt innen eksport og internasjonalisering, LEAN-manufacturing og standardisering, kvalitets- og miljødokumentasjon. I 2020 vil Bransjedagen 8. juni være vårt viktigste medlemsmøte, og vi vil også invitere til flere faglige samlinger.

Snart sier kalenderen 2020, og vi er klare for et begivenhetsrikt nytt år. Vi tror året vil by på mange spennende utfordringer, og inviterer alle medlemmer til å ta kontakt om små eller store saker.

Vi ønsker dere en god jul og et godt nytt år!

Hilsen

Egil, Are og Ragnhild