Norsk Industri

Innhold

Designindustrien ønsker god jul!

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Det har vært et utfordrende og interessant år for medlemsbedriftene og bransjeforeningen i 2017. Design- og ferdigvareindustrien, møbel og interiør er blitt anerkjent som vekstbransjer.

Bransjeforeningen byttet navn til Designindustrien våren 2017 fra Møbel+interiør. I 2017 har vi fått 10 nye medlemsbedrifter og har nå 126 medlemmer, sier bransjesjef Egil Sundet. Dette er vi glade og takknemlige for, sier han. Det er viktig for meg at vi har god kontakt med medlemmene, og inviterer flere til å ta kontakt om smått og stort.

Designindustrien er et offensivt navn som peker fremover, sier bransjesjefen. Idag er halvparten av medlemmene innen møbelindustri, en stor del innen interiørindustri som porselen/glass, tekstil, belysning og varme, og de siste årene har det kommet til andre design- og ferdigvarebedrifter. Navnebyttet var derfor naturlig. Styret ser potensial for flere medlemmer, som har de samme strategiske utfordringene og behovene for bedre rammevilkår. Dette vil bidra til å styrke vår posisjon og være positivt for både gamle og nye medlemmer, sier Sundet. 

I 2017 la regjeringen frem Industrimelding og Eksportstrategi. Her fikk møbel- og interiørindustrien, design- og merkevareindustrien og ferdigvareindustrien en positiv omtale som en vekstbransje for Norge.

- Dette kommer av målrettet jobbing og bidrag fra mange medlemsbedrifter, sier Egil Sundet. Når vi laget ferdigvareindustri-analysen fikk vi frem kunnskap om en stor og voksende industri i Norge med 60.000 ansatte, produksjonsverdi på 121 mrd kr hvorav halvparten eksporteres, sier Sundet. 

- Designindustrien er spydspissen i denne sektoren med mange av Norges mest kjente merkevarer som medlemmer, sier bransjesjef Sundet. Tidlig i 2018 legger vi frem Veikart for Design-, merkevare- og ferdigvareindustrien, som vil understreke sektorens rolle, muligheter og behov for bedre rammevilkår. En ny eksportutviklingsordning står først, sier Egil Sundet.

- Navnet er nytt, men innholdet fortsetter. Mange av de nye medlemmene har kommet fordi de vil delta i prosjekter vi har og alle støtter vårt arbeid for bedre rammevilkår, sier Sundet. I 2018 fortsetter arbeidet med kvalitet, miljø og EPD, eksportprosjektene og trolig et nytt Lean prosjekt (PROFF). FoU og innovasjon innen merkevare, design og distribusjon – såkalt nedstrøms FoU – samt offentlige anskaffelser, design og designstipendier og arbeidet med brannkrav til møbler, madrasser og tekstiler er blant viktige saker i året somkommer. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!