Bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk med finansiering fra GIEK

Illustrasjon av planlagt fabrikk

Vestre skal bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk i Norge. Illustrasjon: Vestre

GIEK stiller 148 millioner i garantier når møbelprodusenten Vestre skal etablere sin nye fabrikk, The Plus, i 2021.

«The Plus» er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og beslutningen om å bygge ble tatt midt under en pandemi og et økonomisk tilbakeslag verden ikke har sett siden 30-tallet. Den nye fabrikken på Magnor i Innlandet blir banebrytende, både arkitektonisk, teknologisk og i et miljøvennlig perspektiv.

– Vestre skal bevise at designdrevet ferdigvareindustri kan være en av motorene i omstillingen av norsk økonomi, og at det ikke trenger å være en motsetning mellom arbeidsplasser og miljø, forteller daglig leder Jan Christian Vestre.

GIEK stiller 148 millioner i garantier for lån fra Danske Bank til bygging og produksjonsutstyr. Et godt samarbeid og rask saksprosess med Danske bank og GIEK ble viktig for at Vestre endte opp med norske Magnor som lokasjon for den nye fabrikken.

Etterlyser enda bedre rammevilkår

– Vi synes det er veldig fint at Vestre har fått garanti fra GIEK basert på positive bærekraftstiltak og at det også har bidratt til bedre rammebetingelser fra banken, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri.

Samtidig må vi ikke glemme at egentlig så er rammevilkårene i Norge dårligere enn f.eks. i Sverige, hvor både ny fabrikk og nye maskiner kunne fått 20 prosent investeringstilskudd. Denne ordningen finnes også i Norge, men rammene er veldig lave

– For at design- og ferdigvareindustrien skal vokse fremover er det viktig at det kommer på plass et konkurransedyktig finansieringsopplegg som blant annet ordningen med investeringstilskudd, sier Sundet.

> Les mer her (giek.no)