Bli med på ny utvikling i designbransjen

Publisert

Magazin Design London

Foto: Norsk Industri.

PlussLab er nå etablert som en nasjonal aktør som skal fremme innovasjon, kommersialisering og bærekraftig utvikling av bransjene møbel, interiør, mote, sport og tekstil.

Fra kald side hos Magnor Glassverk. Foto: Norsk Industri.

Mens mange andre industribransjer har sine kunnskapsparker og næringshager er Plusslab det første nasjonale senteret som skal bidra til å øke antallet forsknings- og utviklingsprosjekter i disse bransjene.

- Vi er veldig glad for å ha kommet i mål med etableringen sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri.

Initiativtagere har vært næringsklyngene Norwegian Rooms, Møbelkraft, Norwegian Fashion & Textile Agenda, foreningen Norwegian Fashion Hub, og Norsk Industri med bransjeforeningene Designindustrien og Teko. Eierne av Plusslab er Norsk Industri (for respektive bransjeforeninger), LO forbundene Fellesforbundet og Industri Energi, Norwegian Fashion & Textile Agenda AS og Sykkylven kommune.

- Nå inviteres bedriftene i bransjene og andre aktører til å bli partnerbedrifter eller partner organisasjoner til Plusslab, sier Egil Sundet. Nå har vi fra organisasjonene gjort en stor jobb med å samle felles utviklingsaktiviteter, nå er det helt avgjørende at også bedriftene blir med, sier Sundet. Vi trenger å samle oss, nasjonalt, for å kreve vår rett og rettmessige andel av FOU-midlene. Vi skal fortsette å utvikle vår industri, det er helt avgjørende for fremtiden, sier Egil Sundet.

Les mer her om hva Plusslab kan bety for din virksomhet, og hva det kreves for partnerskap