Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Bli en lærebedrift!

Aktuelt, Designrommet, Designindustrien

Publisert

Yrkeslandslaget 2018 – stolte ambassadører for yrkesfag. Foto: Norsk Industri

Å sikre god rekruttering og kompetente medarbeidere er viktig for konkurranseevnen i bedriften. Her kan du lese om hvordan du går frem.

En sikker måte å sikre seg rekruttering av kompetent arbeidskraft er gjennom å bli eller være en lærebedrift. – Vi ser at flere bedrifter benytter seg av lærebedrift-statusen til både å rekruttere og utdanne kompetent arbeidskraft, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Det er i tillegg svært økonomisk gunstig å være lærebedrift og du velger selv dine lærlinger.

- Designindustrien, med spennende, kjente og forståelige produkter er en attraktiv arbeidsplass for unge, men vi vet at både de unge og bedriftene kjenner for lite til mulighetene som ligger i lærebedriftsordningen, sier Egil Sundet.

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent til å utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingeordningen, og lærebedrifter mottar økonomisk tilskudd per lærling. Samtidig tar man et samfunnsansvar og gir unge viktig kompetanse som landet vårt trenger.

Lærebedriftene mottar et tilskudd til å dekke lønnskostnadene for hver lærling de tar inn. Størrelsen på lærlingetilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år. Basistilskuddet for 2018 er kr 153.053 pr. lærling, praksiskandidat eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Læretiden etter "hovedmodellen" er to år i bedrift, hvorav det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapingsår.

Vil du vite mer gå til www.yrkesfag.no/larebedrift, og fyll ut responsskjema der. Så vil du bli kontaktet for å se på mulighetene!

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!