Årsmøte i Designindustrien

Publisert

En person som snakker til en forsamling

Kari Setsaas på Designindustrikonferansen 2023. Foto: Norsk Industri

Den 9. mai ble årsmøte og generalforsamling avholdt i Designindustriens bransjeforening i Norsk Industri, med gode diskusjoner om strategi og de viktigste sakene bransjeforeningen jobber med.

Det var i år et lite og eksklusivt årsmøte som fikk en gjennomgang av de viktigste sakene det har vært arbeidet med politisk for å få bedre rammevilkår (på eksport, investeringer, FoU/innovasjon (nedstrøms) og offentlige innkjøp). Videre er satsningene på bærekraft/kvalitet og egne eksporttiltak blitt forsterket.

Positivt er at bransjeforeningen også i 2022 har hatt en god medlemsvekst med 9 nye medlemmer og antallet årsverk i medlemsbedriftene økte med nesten 10 %. Årsmøtet var fornøyd med ressursbruken og innsatsen.

Årsmøtet godkjente regnskap og budsjett. Leder Kari Setsaas og nestleder Ove Rogne stod ikke på valg, det gjorde heller ikke styremedlem Geir Ove Vegsund. Jan-Trygve Jensen ble gjenvalgt mens Anne Kristine Rugland Thulin kom inn som nytt styremedlem. Pål Lunder, Fjordfiesta AS, ble takket av etter god innsats i styret. Som vararepresentanter ble Lars Røiri gjenvalgt, Nils Hult rykket en plass opp og Thomas Haram kom inn som ny 3. varamedlem. Det er praksis i bransjeforeningen at varaene deltar på styremøtene. I styret sitter derfor medlemmer fra møbelindustri, tekstil, sport og interiør.

Styret ser nå slik ut: Kari Setsaas, Norvigroup Norsk Dun AS, styreleder, og Ove Rogne, Northern.no AS er nestleder. Som styremedlemmer sitter Jan-Trygve Jensen, Hilding Anders Norway AS, Geir Ove Vegsund, Formfin Møbler AS, og Anne Kristine Rugland Thulin, Figgjo AS. Varamedlemmer i rekkefølge er Lars I. Røiri, Flokk AS, Nils Hult, Madshus AS, og Thomas Haram, Fora Form AS.

Sonja Djønne, Heymat AS, Pål Lunder, Fjordfiesta AS, og Lars Wittemann, Ekornes AS, ble valgt til ny valgkomite.