Foto:

Åpent medlemsmøte om sirkulærøkonomi engasjerte!

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Folk på konferanse til Designindustrien

Hvordan leder man selskaper som skal gå fra en lineær til en sirkulærøkonomi, var et sentralt spørsmål i paneldebatten om sirkulært lederskap. Fra venstre til høyre (Elisabeth Nissen Eide (ATEA), Egil Sundet (Norsk Industri), Jan Christian Vestre (Vestre), Birgitte Linde Relling (Rom & Tonik) og Anne Kristine Rugland (Figgjo). Foto: Norsk Industri. Foto:

Det sirkulære løfte for Designindustrien ble lagt frem i Næringslivets Hus i Oslo den 28. september. Arrangementet samlet rundt 40 deltagere bestående av medlemmer, offentlige innkjøpere, forskningsmiljøer og myndigheter.

Foredragsholder

Christian Lodgaard, Senior Vice President Products & Brands i Flokk presenterte hvordan de jobber med sirkulærøkonomi. Foto: Norsk Industri. Foto:

Her ble Designindustriens forslag til et sirkulært løfte presentert. Deltagerne fikk gi innspill til forslaget gjennom en workshop.

Sirkulære bedriftscaser

I tillegg fikk vi presentert tre sirkulære bedriftscaser. Christian Lodgaard (Senior Vice President Products & Brands, Flokk) fortalte at målet for Flokk er minst mulig klimafotavtrykk i produksjon, lengst mulig levetid og full gjenbruk av ressursene ved reisens sutt. Bård Bringsrud Svensen (Sustainability Innovation Manager, Orkla Home & Personal Care) pratet om selskapets reise for å drive sirkulært. Kristian Notland Harnes (Founder i Nuen) fortalte om hvordan de startet sitt møbelselskap basert på sirkulærøkonomi og troen på superkompakte verdikjeder. Nylig lanserte bedriften stolen MINUS som skal ha et karbonfotavtrykk som går i minus.

Offentlige innkjøp og sirkulære anskaffelser er viktig for medlemmene

Arnhild Dordi Gjønnes (advokat i NHO) fortalte om Regjeringen Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og hvilken betydning den vil ha for verdiskapning innenfor sirkulær økonomi og industrien. Her ble blant annet problematikken om at handlingsplanen ikke konkretiserer at miljøkrav i anbud er et skal-krav, men et kan-krav tatt opp.

Foredragsholder

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO kom for å snakke om sirkulærøkonomi og offentlige innkjøp. Foto: Norsk Industri. Foto:

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt om CIRCULAR LEADERSHIP og Afterwork. Et sentralt spørsmål for debatten var, hvordan leder man selskaper som skal gå i fra en lineær til en sirkulærøkonomi? Samtalen ble moderert av Elisabeth Nissen Eide, Head of Sustainability & Compliance i ATEA og det dyktige panelet bestod av Jan Christian Vestre, CEO i Vestre, Birgitte Linde Relling, Founder i Rom & Tonik, Anne Kristine Rugland, CEO i Figgjo og Egil Sundet, bransjesjef i Norsk Industri Designindustrien.

- Tilbakemeldingene har vært at dagen var svært engasjerende og at mange ønsket å fortelle om arbeidet vårt videre. Vi tar med oss mange nyttige innspill videre inn i endelig versjon av det sirkulære løftet for Norsk Industri - Designindustrien. Det er gledelig at deltagerne var så positive, sier Emilie Halland Braathen, fagsjef i Norsk Industri - Designindustrien

Ønsker du å lese vårt forslag til Designindustriens sirkulære løfte eller har du spørsmål som gjelder sirkulærøkonomi? Ta kontakt.

Folk på konferanse til Designindustrien

Mange engasjerte deltagere på Kick-Off om sirkulærøkonomi. Foto: Norsk Industri. Foto: