Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

A company within strategic design?

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Møtelokale med mange rundt bordet

Foto: Norsk Industri

Vil din bedrift bli med på prosjektet strategisk design i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)? NTNUs Institutt for design skal igjen kjøre et studio designprosjekt i Strategisk design med 4. klasse Mastergrad-designstudenter.

Prosjektet vil se på om en strategisk tilnærming mot innovasjon, produktdesign, tjenestedesign, eller interaksjondesign kan være aktuelt og lønnsomt for «bedriften». Prosjektet starter i januar 2020 og vil gå over ca. 17 uker.

- Jeg ser mange fordeler i et samarbeid mellom «bedrift» og NTNU Design. Bedriften får rimelig konsulentarbeid i strategisk design og får innsikter i prosesser, sier Andre Liem, førsteamanuensis ved Institutt for design ved NTNU. Pris for å delta er kr 20.000 som kun dekker prosjektkostnader. 

- Hiv dokker på, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustriens bransjeforening. Dette er en god mulighet til å få en analyse av fremtidens trender og design som et strategisk verktøy for å posisjonere din bedrift, sier Sundet.

Er du interessert ta kontakt med bransjesjef Egil Sundet eller førsteamanuensis Andre Liem, NTNU, andre.liem@ntnu.no telefon 90 77 42 15.

For en nærmere beskrivelse av prosjektet se vedlegget.