Norsk Industri

Innhold

Vil bygge grønne skip - foreslår tiltak for fornyelse av nærskipsfarten

Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening

Publisert

Rapportoverlevering

Nils Magne Fjereide, styreleder i Short Sea gruppen i Rederiforbundet og adm. dir., Misje Rederi overleverer rapporten "Grønn tiltakspakke for fornyelse i nærskipsfarten" til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Norsk Industri

De neste årene skal en rekke skip i nærskipsfartsflåten byttes ut med mer moderne skip. Dette vil bidra til utslippskutt og samtidig gi store positive ringvirkninger for maritime virksomheter over hele landet. Norges Rederiforbund, Kystrederiene, Norsk Industri og LO har gått sammen om å utarbeide forslag til tiltak som kan få fortgang i fornyelsen av flåten.

Innen 2050 skal skipsfarten halvere sine CO2-utslipp. For å lykkes må det satses kraftig på innovasjon og utvikling av null- og lavutslippsteknologi.

- Norske verfts-, tjeneste- og utstyrsbedrifter er verdensledende, spesielt innen teknologisk avanserte løsninger som vil etterspørres når klima- og miljøutslippene i sjøtransporten skal reduseres. Tiltakspakken er avgjørende for å utløse aktivitet i den norske klyngen, sier Stein Lier Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.

> Les mer og last ned rapporten (rederi.no)