Norsk Industri

Innhold

Verdens største brønnbåt leveres fra Havyard

Sølvtrans bestiller verdens største brønnbåt fra Havyard. Og verdens største skal også by på verdens beste fiskevelferd.

Brønnbåten blir 116 meter lang og 23 meter bred. Skipet som får navnet Ronja Storm får plass til 7.450 kubikkmeter vann i fisketankene, noe som er over dobbelt så mye som normalt store brønnbåter. I tillegg skal båten kunne ta med seg 5.000 kubikkmeter ferskvann.

Etter levering skal den inn på en ti-årskontrakt for oppdrettsselskapet Huon ved Tasmania utenfor Australia. Tasmania har knapphet på ferskvann både når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. Dette er løst ved at det nye Havyard-designet får utstyr som kan produsere nesten 17 millioner liter ferskvann per døgn.

«Laksehospital»

Ferskvannet blir brukt til «laksehospital». Fisken blir tatt opp av merdene og svømmer i ferskvann for å bekjempe den amøbiske gjellesykdomen AGD. På Tasmania skjer dette omtrent en gang i måneden. Med det gigantiske ferskvannanlegget og de enorme tankene, kan man ta fisken i en hel 240-meters merd og behandle samtidig.

- Det er en stor fordel og vil stresse fisken mindre. Det igjen gir både bedre kvalitet på fisken og kortere avbrekk i veksten for fisken, sier CEO i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

Verdens største brønnbåt vil koste vel 500 millioner kroner.

- Vi tar ingen shortcuts når det gjelder utstyr til og transport av levende fisk. Etter 31 år i bransjen og som pionerer innen utvikling av brønnbåter, så vet vi hva som skal til.

Norsk Industri gratulerer Havyard med en spennende kontrakt! 

> Les mer her