Norsk Industri

Innhold

Verdens første selskap for operasjon av autonome skip

Aktuelt, Maritim bransjeforening

Publisert

Skjermdump fra Massterlys konseptfilm.

Massterly, verdens første selskap for operasjon av autonome skip. Massterly er et joint-venture mellom utstyrsprodusenten Kongsberg Maritime og rederiet Wilhelmsen. (Skjermdump fra Massterlys konseptfilm)

Kongsberg Maritime og rederiet Wilhelmsen har gått sammen for å ta et nytt steg inn i autonom skipsfart.

Massterly, verdens første selskap for operasjon av autonome skip, er et joint-venture mellom utstyrsprodusenten Kongsberg Maritime og rederiet Wilhelmsen. Kongsberg har verdensledende teknologi innen blant annet automasjon, cyber security og autonomi og Wilhelmsen er verdensledende innen drift av skip, terminaler og logistikkløsninger. Begge selskapene har et stort internasjonalt nettverk og er preget av høy grad av innovasjon og digitalisering.

Massterly ble stiftet tidligere i år for å bidra til å flytte transport fra vei til sjø; fra forurensende lastebiler som stamper i kø gjennom byer og tuneller til trygg, effektiv og miljøvennlig transport på sjøveiene.

> Les mer her (wilhelmsen.com)

Vil du vite mer?

Hør mer om dette banebrytende selskapet på Verftskonferansen, og om hvordan en ny vekst i maritim næring vil skapes!

> Se programmet og meld deg på