Norsk Industri

Innhold

Skulder ved skulder - uansett kompetanse og bakgrunn

Daglig leder Inge-Jonny Hide i Myklebust Verft. Foto: Sigbjørn Larsen / Skipsrevyen

Daglig leder Inge-Jonny Hide i Myklebust Verft. Foto: Sigbjørn Larsen / Skipsrevyen

Magasinet Skipsrevyen har besøkt Myklebust verft i Gursken på Sunnmøre. Les magasinets leder om en helt vanlig hverdag på en arbeidsplass hvor kompetanse ikke bare handler om hvilke papirer du har.

Lederen sto på trykk i siste utgave av Skipsrevyen.

Hva er lav kompetanse på et verft? Kan du gå opp i krana og gjennomføre en arbeidsoperasjon? Kan du gå inn og sveise? Kan du overføre et beløp til våre utenlandske leverandører? Hva skjer med det grønne skiftet hvis du tar bort vinkelsliper og drill?

Dagen var torsdag 24. oktober 2019. Dagen etter at Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nordvest og Sparebank 1 Søre Sunnmøre har presentert sitt konjunkturbarometer. Daglig leder Inge-Jonny Hide leste Sunnmørsposten. "Slit med rekrutteringa" lød overskriften.

"Vi må sjå oss rundt her på Sunnmøre. Anten du besøker eit verft eller eit hotell så møter du nesten ikkje norske tilsette, men vi er i ein region med behov for kompetent arbeidskraft. I næringar der det ikkje er behov for tilsette med utdanning, blir alt henta frå utlandet,» stod det.

– Jeg prøvde å legge artikkelen vekk, men jeg klarte det ikke, sier Hide til Skipsrevyen.

– Den stakk meg. Er det virkelig slik? En sjekk på hvor mange vi var på Myklebust Verft torsdag 24. oktober 2019 kl. 10:02 viste at vi var 377 personer inne på verftsområdet som arbeider med fire båter for norske redere: "AKOFS Seafarer" (brønnintervensjonsfartøy), "Remøy" (trålar) og "Sanco Sea" og "Sanco Sky" som er støttefartøy innen seismikk. I tillegg har vi to ansatte som følger opp byggingen av et skrog til oss i Tyrkia, sier han.

Medregnet mannskapene som var om bord i disse fartøyene denne dagen var 201 av 377 personer inne på verftsområdet nordmenn. 132 av de 377 var egne faste ansatte. Både mannskap på båtene og underleverandørene har en miks av nordmenn og ansatte med utenlandsk bakgrunn.

– Forøvrig er det store flertallet av våre gjestearbeidere ansatte i norske aksjeselskap, der de også betaler skatt til Norge, sier Hide.

På samme tidspunkt viste adgangskontrollsystemet at det var 31 ulike norske aksjeselskap representert inne på verftsområdet som utførte sine tjenester på Myklebusts prosjekt. Eksempler på dette er Brunvoll, Kongsberg Gruppen, Siemens, Baader, Dimo, Hareid Group, National Oilwell, Vinje Industri, Ecolab, Survitec, ScanCon, Rem-Pol og Pipe Systems Engineering.

– I 2019 har vår virksomhet tilsatt 18 nye medarbeidere. Av disse er 12 født i Norge. Samtlige av de 18 bor i Norge. I tillegg kommer fem nye lærlinger og TAF-elever. Altså samlet sett 23 nye på vår lønningsliste. I sommer hadde vi gleden av å gj arbeid til seks unge ferievikarer. På toppen av dette har vi tre ansatte som jobbar her fast når de har fri fra fagskoleutdanningen, sier Hide.

Arbeidsplassene i verftsnæringen er kompetansearbeidsplasser. Økonomisjefen har bygget seg hus på Hareid. Når det er dugnad i kirken stiller bygda opp, og dyktige verftshåndverkere, rørleggere, elektrikere og sveisere lager kanskje til noen nødvendige deler på verftet. Der det er få år med formell utdanning er det kanskje likevel svært verdifull kompetanse.

I dag utfører Myklebust sveise- og montasjearbeid i toppen av det 60 meter høye tårnet på "AKOFS Seafarer". De monterer også nye energiløsninger om bord som snart skal testes ut. De overhaler maskineri og utstyr, og konstruerer og monterer nye løsninger om bord i alle fartøyene som ligger ved kai. De utfører ingeniørarbeid og de har merkantile funksjoner som styrer med økonomi, HR og HMS. Skulder ved skulder jobber 377 personer sammen hver dag med sin viktige kompetanse og bakgrunn.

Myklebust verft er et godt eksempel på hvordan et verft er avhengig av kompetent arbeidskraft og hvordan denne kompetansen bidrar til å utvikle både verftet og samfunnet videre.