Skal styrke eksportsatsingen for maritim industri

Publisert

Skjermdump av forside av rapporten "Mer og grønnere maritim eksport" fra februar 2023

Foto: Skjermdump av "Mer og grønnere maritim eksport"

28. februar overleverte Nasjonalt Eksportråd sitt forslag til eksportsatsing for maritim sektor, "Mer og grønnere maritim eksport" til næringsminister Jan Christian Vestre.

Tiltakene er utarbeidet i tett dialog med næringen, og både enkeltbedrifter, Maritim bransjeforening og klynger har deltatt. 

Neste fase er Nærings- og fiskeridepartementets behandling, lansering, og deretter gjennomføring.

Rapporten "Mer og grønnere maritim eksport – forslag til nasjonal eksportsatsning" viser styrkene og mulighetene som norsk maritim industri representerer i det grønne skiftet.

Det er nå viktig at industrien, norske myndigheter og virkemiddelapparatet jobber tett sammen for å forløse eksportpotensialet som dette forslaget til eksportsatsing beskriver.

Dette krever gode rammebetingelser for våre verft og utstyrsleverandører hjemme og ute, samt styrke til å stå, og bygge en posisjon, i utvalgte markeder og segmenter over tid.

– Norsk Industri ser fram til å bidra konstruktivt sammen med næringen og virkemiddelapparatet til å bygge en bred og slagkraftig eksportsatsing basert på norsk teknologi og kompetanse, sier Stål Heggelund, bransjesjef i Maritim bransjeforening.

> Last ned rapporten