Revidert Maritim21 strategi lansert

Publisert

Ingrid Schjølberg, leder for strategigruppen Maritim21 sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Øyvinn Myge/Nærings- og fiskeridepartementet.

Den reviderte strategien Maritim21 ble torsdag overrakt fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Den reviderte Maritim21-strategien vil være et viktig bidrag til å sikre rett fokus og retning for forskning, utvikling og innovasjon i den maritime næringen.

Norsk Industri har vært en aktiv bidragsyter til dette dokument gjennom Lars Gørvell-Dahll sin deltakelse og innspill i strategigruppen for Maritim21.

- Det er nå opp til den maritime næringen og dens organisasjoner å vurdere hvordan de prioriterte strategiområdene kan implementeres i næringens arbeid og utvikling av grønn skipsfart og digitale løsninger, sier Stål Heggelund, bransjesjef Maritim og Havbruk i Norsk Industri.   

Last ned Maritim21 revidert strategi  250122

Les hele saken på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider

Les mer om Maritim21 her