Regjeringen viderefører attraktivt skipsfinansieringstilbud

Aktuelt, Nyhet, Maritim

Publisert

Verdens første hybride brønnbåt, Ro Vision. Foto: Larsnes Mek. Verksted

Verdens første hybride brønnbåt, Ro Vision, er norsk. Også batteripakken er norskprodusert og kommer fra Siemens i Trondheim. Finansiering er gitt gjennom skipsfinansieringstilbudet. Foto: Larsnes Mek. Verksted

Skipsfinansieringstilbudet er en låne- og garantiordning som gjelder for norske kjøp av skip fra norske verft, når skipene skal brukes i Norge. Tilbudet skulle i utgangspunktet gjelde ut 2020, men nå har regjeringen uttalt at tilbudet skal fortsette ut 2021.

Ordningen, som ble introdusert i 2018, forvaltes av Eksportkreditt og GIEK.

Skipsfinansieringstilbudet omfatter lån til bygging eller ombygging av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter og nærskipsfartøy, inkludert utstyr og tjenester. Det er satt vilkår om at fartøyet bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. Skipet må være over 100 bruttotonn (eller over 1000 bruttotonn når det gjelder ombygginger).

– Det er veldig bra for næringen at skipsfinansieringsordningen videreføres. Spesielt i dagens vanskelige situasjon, med både pandemi som vanskeliggjør driften og lav etterspørsel i markedet, er det viktig at vi stimulerer til aktivitet. Det er hard konkurranse om byggekontrakter og finansiering er ofte blant de avgjørende moment det tas hensyn til ved valg av byggeverft og byggeland. Vi ser også at mange flotte skip er bygget under denne ordningen, blant annet årets skip, Ro Vision, sier Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef for Maritim bransjeforening i Norsk Industri.

> Les mer om ordningen og hvordan den brukes (eksportkreditt.no)