Norsk Industri

Innhold

Nullutslipp fra kystfart - utopi eller realitet?

Aktuelt, Maritim bransjeforening, Havrommet

Publisert

Onde tunger sier Norge er en sinke på miljøsiden, mens andre skryter av nyvinningene innen elektriske ferger, elektrisk sjark og oppdrettsfartøy, samt det kommende utviklingsprosjektet for hydrogen-drevet fartøy.

Dette tema skal vi naturlig nok diskutere under Verftskonferansen 6.-7. november i Ålesund, og vi har satt sammen en serie innlegg der både miljøbevegelsen, skipsverft og leverandører skal få si sitt:

  • Pisk eller gulrot – hvilke virkemidler vil virke?
    v/ Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver skipsfart, Bellona
  • "GMV Zero" - Nyutviklet havbruksfartøy som bidrar til null utslipp
    v/ Bård Meek-Hansen, adm. dir., Grovfjord Mek. Verksted
  • Markedsmuligheter for elektrifisering og digitalisering i fiske- og havbruksflåten
    v/ Odd Moen, salgsdirektør, Siemens AS

Under hele konferansen blir det mulighet til å stille spørsmål til aktørene, både direkte og elektronisk.

Se hele programmet her

Utstilleroversikt

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: