Norsk Industri

Innhold

Nominer din kandidat til " Skipsbyggerienes fond for forskning og utdannelse"

Aktuelt, Maritim bransjeforening

Publisert

Tre menn på en scene

Vinnerne av stipendet i 2018: Eirik Berge Sæther fra Ulstein Verft og Ørjan Skjelbreid Grimstvedt fra FRAMO, sammen med Lars Gørvell-Dahll. Foto: Norsk Industri

På Verftskonferansen i Ålesund 5.-6. november skal vi tildele stipend(er) gjennom "Skipsbyggerienes fond for forskning og utdannelse". Nå kan du nominere din kandidat!

Norsk Industri, gjennom styret i Maritim Bransjeforening, er satt til å forvalte den årlige avkastning i "Skipsbyggerienes fond for forskning og utdannelse".

Dette utføres gjennom tildeling av stipend(er) opp til en maksimalramme på 50 000,- til ansatte i våre medlemsbedrifter som utdanner seg fra fagarbeider til ingeniør, eller tar kurant videre- og/eller utdanning som bedriften senere skal nyttiggjøre seg av. Utgangspunktet er at dette skjer i en kobling mellom fag, bedrift og person.

Vi anmoder våre maritime medlemsbedrifter om å komme med forslag til kandidater fra sin egen bedrift til nevnte stipend.

Frist: 11. oktober 2019

Forslaget må være begrunnet med hvorfor en mener at kandidaten i samarbeide med bedriften kvalifiserer til å motta et slikt stipend.

Vi viser i den forbindelse til "Retningslinjer og kriterier for utvelgelse av kandidat – stipend 2019".

Mer detaljert informasjon om stipendet eller søknadsprosessen kan en få ved henvendelse til Stål Heggelund (se kontaktinfo under).

Verftskonferansen 2019

Verftskonferansen 2019 finner sted på Scandic Parken i Ålesund 5.-6. november.

> Se programmet og meld deg på

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!