Klart for Verftskonferansen 2022!

Aktuelt, Havbruksleverandørene, Maritim

Publisert

Deltakere på konferanse

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, på Verftskonferansen i Ålesund i 2021. Foto: Norsk Industri.

Verftskonferansen er maritim nærings viktigste møte- og mingleplass med over 400 næringsaktører i salen. Vi fortsetter med Ålesund som arena og ser fram til å presentere et meget aktuelt program.

Vi fortsetter med Ålesund som arena og ser fram til å presentere et meget aktuelt program.

Utfordringene synes å stå i kø for maritime bransje, men nye nasjonale og internasjonale muligheter og initiativ er innen rekkevidde.  

Årets konferanse gir en fersk oppdatering av markedsutviklingen for den samlede maritime næring og tar et dypdykk i næringens og statens satsing på "Mer og Grønnere Eksport". Igjen bygges det "grå skip" i Norge, og flere verft og utstyrsleverandører har gått sammen om et mulig konsept om "Standardiserte fartøy". Den felles nasjonale eksportsatsingen samler en hel næring med ambisjon om et kraftig eksportløft i våre nåværende markedsområder og framtidens grønne vekstsegmenter. Verftskonferansen kan vise seg å bli startskuddet for et felles eksportløft, og du og din bedrift er invitert.

Havbruksnæringen brødfør ikke bare millioner av mennesker med fisk internasjonalt, men sysselsetter også tusener av nordmenn med maritim kompetanse, samt sikrer oppdrag i flere hundre millioner klassen til verft, utstyrsleverandører, designere m.fl. Årets Verftskonferanse presenterer denne "maritime enhjørning" hvis store nasjonale planer krever norsk maritim teknologi, kompetanse og personell. Der er ingen oppdrett i sjø uten maritimt innhold. Spørsmålet er om den maritime næringen er seg bevist de store muligheter havbruksnæringen representerer og hvordan man best bør posisjonere seg i framtiden.

Flere skipsverft har fått pålegg fra miljømyndighetene (statsforvalterne) om utarbeiding av risikovurdering, tiltaksrapport og - i noen tilfeller - gjennomføring av opprydningstiltak i forurenset sjøbunn. Så langt er det ingen signaler om økonomisk støtte fra staten til å gjennomføre tiltak. På Verftskonferansen får du høre siste status i saken og bransjens forslag til løsninger for forurensede sedimenter.

Kompetanse og rekruttering er helt avgjørende for å kunne utvikle vår industri, men dessverre ser vi at utdanningsløpene ikke er rigget til å møte de behov som næringen har. Denne situasjon er blitt så alvorlig at næringsaktører nå går sammen for å utvikle regionale samarbeid og kompetanseløft. Verftskonferansen følger opp dette viktige tema og du inviteres til å delta i diskusjonen.

Programmet er under utarbeidelse og vil bli publisert på denne siden. Du kan allerede nå melde deg på.

Overnatting

Husk at hotellene i Ålesund raskt fylles opp, det er en god ide å være tidlig ute! For booking av rom, ta kontakt med Scandic Parken Hotell, tlf. 70 13 23 00.