Norsk Industri

Innhold

Holdt innlegg for EU

Aktuelt, Maritim bransjeforening

Publisert

2. mars holdt Kjersti Kleven et av hovedinnleggene under SEA Europes konferanse "European Maritime Technology: A future for Europe" i Brussel.

Kleven holdt innlegg om 'Skills, education and working conditions'. 

Konferansen i Brussel er organisert av Sea Europe, som er maritim industris europeiske interesseorganisasjon. På konferansen deltok representanter fra Kommisjonen, OECD, Maltas EU-formannskap, forskningsorganisasjoner foruten bred representasjon av europeisk maritime næringer. 

Under innlegget kommenterte Kleven etablering av europeiske standarder for yrkeskvalifikasjoner. Betydningen av tett samarbeid med utdanningssektoren trakk hun også frem. Behovet for rask innovasjon krever gode ordninger for livslang læring.