Norsk Industri

Innhold

ESA-støtte til verftene

ESA innleder nå formell sak mot Norge, knyttet til det man mener er Norges brudd på EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av tjenester og med utstasjoneringsdirektivet.

Det formelle brevet om dette ble sendt fra ESA til norske myndigheter i dag. Dermed må Norge i løpet av to måneder fremme sitt syn på saken, før ESA eventuelt bestemmer seg for om saken skal tas videre.

ESAs oppfatning er helt i tråd med det Norsk Industri og NHO har sagt helt siden 2008. Men Høyesterett kom i 2013 til at allmenngjøringsforskriften i verftsindustrien var i overensstemmelse med EØS-avtalen. Et synspunkt NHO og Norsk Industri var uenig i.

– At ESA nå har åpnet sak mot Norge på grunn av at utstasjoneringsdirektivet ikke er fulgt, var faktisk noe vi ventet. Nå får vi avvente Regjeringens svar og se hva dette til syvende og sist ender med, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

> Les mer her (nho.no)