Norsk Industri

Innhold

Norsk Industri støtter endret forskrift om eksportkredittordningen

Aktuelt, Maritim bransjeforening

Publisert

Norsk Industri verdsetter og støtter fullt ut regjeringens forslag til endringer i eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen.

Med denne nye åpningen hos Eksportkreditt og GIEKs tilhørende nye garantiramme på 10 milliarder, vil norske skipsverft få større mulighet til å ta oppdrag under sterk konkurranse i årene fremover. Ettersom bankene også har snevret inn mulighetsrommet, treffer denne forskriftsendringen godt, da skipsbygging er en svært finansieringstung bransje.

Vi legger til grunn at endringen innebærer at også finansiering av ombygginger av skip er relevant.

Vi er overbevist om at resultatet av endringene vil gi høyere aktivitet hos norske skipsverft. Ettersom disse har betydelige norske verdikjeder blir det stor innenlands aktivitet av slikt. Og dette er god timing i kjølvannet av at verftene er inne i en fase der de, etter nedturen i oljesektoren, omstiller seg med nye produkter mot nye kundegrupper.

Myndighetenes tiltakende bruk av Eksportkreditt og GIEK er god industripolitikk, da man oppnår stor effekt til en svært lav kostnad for staten.

> Les også: Høring - forslag til endring i Lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) og forskrift om eksportkredittordningen