Deltar i regjeringens maritime strategigruppe

Aktuelt, Maritim

Publisert

Bransjesjef for Maritim bransjeforening, Lars Gørvell-Dahll, skal representere Norsk Industri i regjeringens maritime strategigruppe. Det er næringsminister Iselin Nybø (V) som har utpekt gruppen.

Regjeringen kom høsten 2020 med en stortingsmelding om maritim næring, Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring. I meldingen skriver regjeringen at den vil legge frem en ny, oppdatert Maritim21-strategi i 2021. Strategien skal gi en helhetlig gjennomgang av maritim forskning, utvikling og innovasjon, og skal også gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering.

Stål Heggelund og Lars Gørvell-Dahll

Bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri Maritim Bransjeforening. Foto: Norsk Industri

Strategigruppen skal utarbeide forslag til en helhetlig, samlet og godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring. Strategien skal gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering. Forslaget skal gi strategisk retning og overordnede vurderinger, og ikke fremme konkrete bevilgningsforslag.

– Jeg er glad for at strategiene skal oppdateres og ser frem til å jobbe sammen med mine kollegaer i bransjen i en bredt sammensatt gruppe, for å presentere resultatet mot slutten av året, sier Lars Gørvell-Dahll.

Prosessen vil også engasjere mange eksperter fra bransjen, i arbeidsgrupper, samlinger og gjennom skriftlige innspill.

– Det er artig å se det store engasjementet, det vitner om hvor viktig dette arbeidet er, sier Gørvell-Dahll.

> Les mer på maritim21.no