Norsk Industri

Innhold

Maling & Lakkindustriens Forbund

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge eller som representerer utenlandske maling-, lakk- og limprodusenter og som er direkte ansvarlig overfor den utenlandske produsenten.

Forbundet har 15 medlemsbedrifter.

Den norske malingbransjen er godt representert innenfor Maling & Lakkindustriens Forbund med en markedsdekning på ca 90 prosent. M & Ls medlemmer står for en omsetning på nærmere fem milliarder per år.

Norsk Industri har sekretariatet for Maling & Lakkindustriens Forbund.

Gå til Maling og lakk