Norsk Industri

Innhold

Viktig å komme raskt fra ide til produksjon

CEO i Catapult Life Science, Astrid Hilde Myrset, adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen og adm. dir. i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem.

Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, CEO i Catapult Life Science, Astrid Hilde Myrset og adm. dir. i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem.

- På helseområdet er det svært relevant med en katapult, ettersom det ikke mangler på forskning innen helse. Det sa Stein Lier-Hansen da den nye Catapult Life Science ble åpnet hos GE Healthcare.

Han understreket også at sterkere satsing på næringsrettet forskning vil gi mer butikk ut av forskningen. Og betydningen av dette er at flere bedrifter kommer raskere igjennom "dødens dal"; den tunge veien fra ideer og konsepter til effektiv produksjon.

Stein Lier-Hansen fortalte at Norsk Industri var med i følget da næringsminister Monica Mæland reiste til Storbritannia og Tyskland for å se og lære hvordan industrien i disse landene tenkte rundt Industri 4.0 og digitaliseringen.

– Inspirasjonen vi alle kom hjem med, var felles testsentre, kalt katapulter. Britene og tyskerne har begge svært gode erfaringer med katapultsentere, for å stimulere til innenlands produksjon. De så at når produksjonen ble lagt til andre land, så fulgte innovasjonen og FOU-satsingen med på lasset. Det er en skummel spiral for et høykostland. Nå er katapultene blitt en del av regjeringens politikk også her hjemme, via Industrimeldingen, og tiltaket ble tverrpolitisk omfavnet på Stortinget, noe jeg ser som svært viktig.

Lier-Hansen påpekte at en katapult også har en gründerdimensjon, og fortsatte:

– Det er mange småbedrifter i Norge. Målet for alle som driver med industripolitikk er å få flere av disse småbedriftene til å vokse seg større. For meg er det helt opplagt at et katapultsenter vil kunne bidra til raskere avklaring av muligheten for realistisk produksjonstesting, slik at bedriftene treffer bedre når de igangsetter kostbare tiltak for å vokse.

I Veikart for legemiddelindustrien vektlegges fire mål for bransjen:

  1. Norge skal være blant topp tre i verden når det gjelder overlevelsesstatistikk
  2. Norge skal være topp tre i Europa for rask og lik tilgang til nye helseløsninger
  3. Økt konkurransekraft skal tilstrebes igjennom prdukt- og næringsutvikling
  4. Risikoavlastningen må bedres sammen med tilgangen til kapital, skattesystemet må gi insentiver til private investorer.

– Jeg ønsker Catapult Life Science lykke til, og håper det kommer mange nye, høykompetente arbeidsplasser som resultat av denne satsingen, avsluttet Lier-Hansen.

Tema på Helseindustrikonferansen

På årets Helseindustrikonferanse blir katapult et av temaene.

Les mer og meld deg på

Les også:

Catapult Life Science åpnet i går (lmi.no)