Norsk Industri

Innhold

Norsk bioteknologiselskap lager ny kreftvaksine

Aktuelt, Nyhet, Legemiddelindustrien

Publisert

Det norske bioteknologiselskapet Vaccibody skal, sammen med legemiddelfirmaet Roche, samarbeide for å utvikle en vaksine mot aggressiv livmorhalskreft.

Bakgrunnen for samarbeidet ligger i en vaksine Vaccibody utviklet, og offentliggjorde resultatene av høsten 2018. Vaksinen ble her testet ut på en liten gruppe på 17 kvinner med forstadier til livmorhalskreft.

– I løpet av tolv måneder ble pasientene vaksinert og fulgt opp. I løpet av perioden var det ti av pasientene som ikke lenger hadde noen tegn til alvorlige celleforandringer. En pasient valgte tidlig kirurgisk behandling. Seks av pasientene opplevde ingen forandring sammenlignet med da testene startet, sier Agnete Brunsvik Fredriksen, president og forskningssjef, til TV2.

Det som skiller den kommende vaksinen fra HPV-vaksinen som allerede er på markedet, er at denne skal fungere på pasienter som allerede har aggressiv kreft.

– Dette er stort! Norge ligger langt fremme på kreftforskning. Men det er først når legemiddelindustrien setter inn store ressurser, at vi får kommersialisert resultatene til pasientenes beste, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les mer her (tv2.no)