Norsk Industri

Innhold

Nettverk ledet av Curida overtar produksjonsutstyr fra Folkehelseinstituttet

Aktuelt, Nyhet, Legemiddelindustrien

Publisert

Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO

Et nettverk av farmasiselskaper, ledet av Elverums-bedriften Curida, får vederlagsfritt overta produksjonsutstyr ved Folkehelseinstituttet.

De øvrige bedriftene i nettverket er Bionor Pharma, Ultimovacs og Thermo Fisher Scientific.

Det var en fornøyd helse- og omsorgsminister Bent Høie som på et møte 28. november kunne konstatere at man nå var ved målet etter en lang prosess for å finne en løsning for videre bruk av dette produksjonsutstyret.

- Det er gledelig at utstyr som ikke lenger skal brukes av det offentlige, skal legge til rette for større private investeringer i næringsrettet forskning, innovasjon og i forskningsbasert næringsutvikling. Jeg er glad for at utstyr som Folkehelseinstituttet ikke lenger har behov for, nå skal brukes i innovasjon og næringsutvikling innenfor helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen var også representert ved næringsminister Monica Mæland, og dessuten deltok stortingsrepresentant Harald T. Nesvik (FrP).

Styreleder Per S. Thoresen i Curida takket på vegne av nettverket og la vekt på at dette er et viktig skritt i retning av å etablere et norsk produksjonsmiljø.

- Ikke minst vil dette hjelpe oss å møte oppstartfirmaers behov for pilotproduksjon. Det er aktuelt for innovative legemidler innen viktige områder som kreft og HIV, sier Thoresen.

Daglig leder Leif Rune Skymoen i Curida sier dette er en viktig milepæl i et mangeårig arbeid for å sikre produksjonskapasitet for legemidler i Norge og beholde kompetanse i landet.

- Dette er et godt bidrag inn i vårt arbeid for å bygge en norsk helseindustri. I tillegg betyr det mye for Norge å være i stand til å ha den nødvendige beredskap både sivilt og militært, sier han.

Thoresen og Skymoen er enstemmige i at de tar mandagens melding som et tydelig tegn på at myndighetene mener alvor når de sier at de vil legge til rette for næringsutvikling innen helse. De legger til at jobben ikke er gjort.

- Vi har sagt at norsk helseindustri kan skape 10.000 arbeidsplasser. Det er ambisjonsnivået. Dagens vedtak er et viktig delmål på veien dit, sier Skymoen.

- Dette er en merkedag som viser god samhandling mellom helse og næringspolitikk. I Norsk Industri er vi svært tilfreds med at det lyktes å få til denne gjenbruken. Vi retter en stor takk til flere, spesielt næringsminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie for at dette lot seg gjøre, og ønsker aktørene lykke til, sier adm. dir. Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Kontaktpersoner

Styreleder Per S. Thoresen, Curida AS, telefon 906 14 620
Daglig leder Leif Rune Skymoen, Curida AS, telefon 996 49 419