Norsk Industri

Innhold

Milliongaranti fra GIEK sikrer legemiddeleksportør Curida avgjørende kontrakt og nye arbeidsplasser

Aktuelt, Nyhet, Legemiddelindustrien

Publisert

Oversiktsbilde fabrikk

Curida på Elverum. Foto: Curida

For første gang har GIEK stilt lånegarantier til en legemiddelprodusent. Garantiene på 20 millioner kroner sikrer hjørnesteinsbedriften i Elverum langsiktig eksportkontrakt til Europa og 30 til 50 nye arbeidsplasser.

I 2019 vant Curida flere langsiktige eksportkontrakter for produksjon av flytende legemidler til internasjonale farmasiselskaper. Det førte til et midlertidig behov for investeringskapital hos Curida, fordi det tar lang tid fra en kontrakt inngås til inntektene kommer i denne bransjen.

– Legemiddelbransjen er tungt regulert. Hver medisin er unik og må gjennom langvarig testing og kvalitetssikring. I denne fasen er vi helt avhengige av både arbeids- og investeringskapital, sier administrerende direktør Leif Rune Skymoen.

Nye muligheter for bedrifter med eksportambisjoner

Garantiene fra GIEK ble avgjørende for at Curida fikk lån i DNB – for å investere i bedriften og levere på kontrakten. Nå femdobles produksjonen og elverumsbedriften har i tillegg ambisjoner om å ansette 30 til 50 nye medarbeidere.

For GIEK har det vært gledelig og viktig å få en legemiddelprodusent blant brukerne for første gang.

– Curida representerer en ny næring for oss. Flere norske bedriftsledere over hele landet bør se hvilke muligheter som ligger i tjenestetilbudet vårt, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

> Les mer her (giek.no)