Norsk Industri

Innhold

Legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge. LMI har inntatt en tydelig rolle som politisk påvirker og bidrar til en sterkere synliggjøring av legemiddelindustriens bidrag i samfunnet.

LMI skal være en framtidsrettet bransjeorganisasjon som fremmer nærings- og helsepolitiske syn på vegne av medlemsbedriftene. Ved å delta i felleskapet får bedriftene en mulighet til å påvirke hvilke saker vi jobber med overfor myndigheter og andre relevante aktører.

LMIs strategi 2014-2017

Visjon, strategi og hovedmål

Medisinske fremskritt for bedre helse

 • Sikre at rett pasient får rett medisin til rett tid
 • Være en del av løsningen på samfunnets helseutfordringer
 • Satse på forskning, innovasjon og næringsutvikling
 • Ta samfunnsansvar og etterleve høy etisk standard

Gå til Legemiddelindustrien

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Nyhet, Legemiddelindustrien

  Norsk bioteknologiselskap lager ny kreftvaksine

  Det norske bioteknologiselskapet Vaccibody skal, sammen med legemiddelfirmaet Roche, samarbeide for å utvikle en vaksine mot aggressiv livmorhalskreft.

 2. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Legemiddelindustrien, Industrimeldingen industrimeldingen

  Vil ha melding om helseindustrien

  Stortinget har vedtatt i behandlingen av Industrimeldingen at den ønsker en stortingsmelding om helseindustrien.