Legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge. LMI har inntatt en tydelig rolle som politisk påvirker og bidrar til en sterkere synliggjøring av legemiddelindustriens bidrag i samfunnet.

LMI skal være en framtidsrettet bransjeorganisasjon som fremmer nærings- og helsepolitiske syn på vegne av medlemsbedriftene. Ved å delta i felleskapet får bedriftene en mulighet til å påvirke hvilke saker vi jobber med overfor myndigheter og andre relevante aktører.

> LMI har egne nettsider