Norsk Industri

Innhold

Legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge. LMI har inntatt en tydelig rolle som politisk påvirker og bidrar til en sterkere synliggjøring av legemiddelindustriens bidrag i samfunnet.

LMI skal være en framtidsrettet bransjeorganisasjon som fremmer nærings- og helsepolitiske syn på vegne av medlemsbedriftene. Ved å delta i felleskapet får bedriftene en mulighet til å påvirke hvilke saker vi jobber med overfor myndigheter og andre relevante aktører.

LMIs strategi 2014-2017

Visjon, strategi og hovedmål

Medisinske fremskritt for bedre helse

 • Sikre at rett pasient får rett medisin til rett tid
 • Være en del av løsningen på samfunnets helseutfordringer
 • Satse på forskning, innovasjon og næringsutvikling
 • Ta samfunnsansvar og etterleve høy etisk standard

Gå til Legemiddelindustrien

Aktuelt:

 1. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Legemiddelindustrien, Industrimeldingen industrimeldingen

  Vil ha melding om helseindustrien

  Stortinget har vedtatt i behandlingen av Industrimeldingen at den ønsker en stortingsmelding om helseindustrien.

 2. Aktuelt, Gode historier, Nyhet, Legemiddelindustrien

  Curida tar tilbake permitterte

  Legemiddelselskapet Curida har inngått en langsiktig produksjonsavtale med det svenske farmasiselskapet Trimb Healthcare AB.