Norsk Industri

Innhold

IFEA

Ifea er en bransjeforening i Norsk Industri. Ifea skal synliggjøre betydningen av elektro- og automatiseringsfagene i medlemsbedriftenes verdikjede. Ifea fremmer utviklingen og anvendelsen av fagene gjennom kompetanseoverføring og nettverksbygging.