Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Miljøkrav for cruise må gjelde alle fjordene våre

Aktuelt

Publisert

Fjord og fjell

Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Fra 1. januar 2020 blir det strengere miljøkrav for cruiseskip som anløper Norge. Fartøy som er bygd før år 2000 og som ikke er oppgradert, får etter denne datoen ikke komme inn i Geirangerfjorden og Nærøyfjorden.

- Det er vel og bra med strengere miljøkrav. Men vi kan ikke stille oss slik at det gjelder ett sett regler for å anløpe Geiranger og et annet for å anløpe f. eks. Eidfjord i Hardanger, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Norsk Industri har et antall hoteller som medlemmer, deriblant Hotel Ullensvang i Lofthus i Hardanger. Hotelleier ved Ullensvang, Barbara Zanoni Utne, deler Lier-Hansens vurdering.

- Norge er ett land og trenger følgelig ett regelverk for hvilke miljøkrav vi stiller til cruiseskip som anløper norske havner, sier hun.

Cruisetrafikken til Norge er firedoblet på mindre enn 20 år, fra 200 000 i år 2000 til tett oppunder 800 000 i 2018. I år kan det komme så mange som 1 million cruisegjester til Vestlandet alene, dersom veksten fortsetter.

De nye og strengere miljøreglene kan dempe veksten noe, men det kan se ut som om rederiene har fått med seg regelendringene til populære destinasjoner og tilpasser seg disse, så langt som det er mulig.