Norsk Industri

Innhold

Hotel Ullensvang må vinterstenge for første gang på 50 år

Aktuelt

Publisert

Hotel Ullensvang

Etter 50 år med helårsdrift blir hotell Ullensvang stengt fra 13. desember 2019 til 2. april 2020.

– Det er ekstra tungt å meddele et slikt budskap, men vi ser dette som en nødvendighet for å kunne sikre en fremtidig og levedyktig drift, opplyser eierne.

Etterlyser mer veisatsing

I tillegg til nedgang i bestillinger av blant annet konferanser og julebord, gjør vanskelige veier og begrenset tilgjengelighet det vanskelig å lokke gjester til området.

– Vi opplever enda større utfordringer med å markedsføre regionen utenom sommeren, da rasutsatte og stengte veier gjør det umulig å tiltrekke seg tilreisende gjester. Vi håper i det lengste at politikerne mener alvor med valgløftene om bedre veier i og til Hardanger.

Adm. dir. Stein Lier-Hansen minner om at det er særdeles utfordrende å drifte et hotell i høykostlandet Norge.

– Jeg tar til etterretning at vårt medlem Hotel Ullensvang har besluttet å stenge i vinter, for første gang på 50 år. Så vidt jeg forstår er beslutningen tatt grunnet svikt i bestillingene samt sterkt forverrede rammevilkår. Momsen har økt og lønnskostnadene har skutt i været. Et familiedrevet hotell som Hotel Ullensvang må alltid forholde seg til markedet. Når konferansemarkedet er halvert i Hardanger på 15 år, er det klart at det har betydning for den avgjørelsen som er fattet. I virkeligheten er det en fremtidsrettet beslutning som er gjort, i og med at videre drift sikres bedre igjennom et slikt grep, sier han.

– For Hotel Ullensvangs del er det ikke minst utfordrende at veien frem til hotellet – RV 13 – er fatalt smal og dårlig. Om vinteren er den rasutsatt, i sommer har det vært lange køer langs denne veien, på grunn av busser og bobiler og plassmangel. "Gul stripe" ville ha hjulpet adskillig. Den samme effekten vil komme dersom det blir helårsvei over Hardangervidda på RV 7. Politikerne må på banen, avslutter han.