Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Cruise-trafikken må begrenses

Aktuelt

Publisert

Cruisebåt i norsk fjord

Geirangerfjorden. Foto: AdobeStock

Veksten i cruise-trafikken til Norge må dempes og utslippene må reduseres. Å ta grep på dette området er et myndighetsansvar. Det mener adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen 28. juni 2019.

Industrien i Norge kan adskillig om utslippsreduksjoner. Siden 1990-tallet er utslippene fra industri redusert med 40 prosent, samtidig som industriproduksjonen er nær doblet. Det gir oss troverdighet til å si følgende om den eksplosive veksten i cruise-trafikken til Norge: Denne veksten må dempes og utslippene må reduseres. Å ta grep på dette området er et myndighetsansvar.

Geiranger er ikke Geiranger slik vi ønsker å oppleve stedet når grå røyk henger som et giftig lokk over vakker Vestlands-natur. Bergen er ikke den urbane perlen vi lengter etter når fem svære cruiseskip ankommer havnen nær sagt samtidig, og cruise-turistene oversvømmer byens sentrum.

Cruise-sesongen starter nå i januar. I 2018 var det mer enn 600 000 cruiseturister som besøkte Bergen. Man venter enorm vekst også i årene fremover. For mye folk, for mye forurensing gir i sum en forringelse av våre fremste reiselivsprodukter. Er det hva vi ønsker? Jeg tror ikke det.

Norge og destinasjonene som er mest populære, bør snarest sette tak på antall cruiseanløp. Så er det helt klart at investeringer i høyspent landstrøm – et eget punkt i regjeringserklæringen - vil forbedre luftkvaliteten markant. I løpet av en sesong forbrenner cruiseskipene 170 millioner liter brennstoff i våre farvann, 20 prosent av utslippene skjer mens skipene ligger til kai.

Land som Canada, USA og New Zealand har innført vesentlig strengere krav til cruise-trafikken enn Norge. Når vi er slepphendte i kravspesifikasjonen, ender vi naturligvis opp med de cruiseskipene som slipper ut mest i våre havner og fjorder. Tydelig miljøprising må komme. Og dette er et åpenbart ansvar for myndighetene.

Det å stille krav, handler også om rimelighet. Innbyggerne i Norge må finne seg i økte bompenger og begrenset bilbruk. Også i et slikt perspektiv er det meningsløst at det ikke stilles noen form for krav til de sterkt forurensende cruiseskipene. At cruisepassasjerene knapt legger igjen penger når de er på land, er også et argument for å bli hardere i klypa. Norge som ferieland fortjener det.