Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Bør innføre cruise-skatt

Aktuelt

Publisert

Cruisetrafikk i Bergen

Cruisetrafikk i Bergen. Foto: AdobeStock

Cruiseindustrien bør få en særegen turistskatt. AirBNB bør også skattlegges. Og inntektene fra disse skattene bør komme landbasert reiseliv til gode. Det handler om konkurranse på like vilkår.

Det sier Barbara Zanoni Utne, femte generasjons eier av Hotel Ullensvang og leder i interimsstyret for Norsk Industris medlemshoteller.

Hun grunngir forslaget om cruise-skatt slik:

– Det handler blant annet om "people pollution", altså at småsteder som f. eks. Flåm eller Geiranger "oversvømmes" av cruise-reisende. Videre er det en kjensgjerning at mange av skipene som benyttes i cruise-trafikken forurenser kraftig. Minst like viktig er det at cruise-turistene bidrar mye mindre til AS Norge enn f. eks. vanlige hotellgjester, sier hun.

Cruise-trafikken til Norge er firedoblet på mindre enn 20 år, fra 200 000 reisende i år 2000 til tett oppunder 800 000 i 2018. Forventningene om fortsatt vekst er så absolutt tilstede, både hos rederiene og i reiselivs-Norge.

Zanoni Utne minner om at resten av reiselivet bidrar sterkt til fellesskapet; med formuesskatt, eiendomsskatt, vanlig inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og moms.

– Momsen har økt med 50 prosent i løpet av et par-tre år, uten at det brukes mer fra det offentliges side på reiseliv. Sannheten er at Norge AS aldri har prioritert reiselivet. Det er underlig, gitt at den siste Menon-rapporten viser at reiselivet bidrar utrolig mye til verdiskapingen her i landet. Min konklusjon på dette er at våre næringsorganisasjoner har sviktet, det er deres oppgave å gjøre reiselivet til en respektert næring, sier hun.