Vil ha mer lukket oppdrett i Norge

Aktuelt, Havbruksleverandørene

Publisert

Havbruk til havs

Foto: SalMar

14. januar varslet fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen en ny havbruksstrategi som skal legge til rette for fremtidens havbruksnæring. Norsk Industri ønsker forslaget velkommen.

– Norsk Industri ønsker myndighetenes forslag om mer oppdrett i lukkede løsninger i sjø og økt fokus på "havbruk til havs" velkommen. Vi er spesielt glade for å se at SalMar nå har sendt inn søknad om klarering av lokalitet for sitt "Smart Fish Farm" konsept, sier Stål Heggelund, fagsjef i Norsk Industri.

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster jobber aktivt sammen med teknologileverandører og oppdrettere for realisere en miljøvennlig produksjonsvekst av laks som bruker Norges komparative fortrinn. Initiativene fra bedriftsnettverket Flo-Sjø rundt lukkede anlegg i sjø og nyheten om at SalMar Ocean sin søknad om klarering av lokalitet i Norskehavet viser styrken og bredden i vårt norske teknologimiljø.

– Det vil nå være viktig at myndighetene følger opp med forutsigbare ramme- og konsesjonsvilkår slik at flere teknologiinitiativ kan materialiseres i årene framover. Vi har ingen tid å miste, avslutter Heggelund.

Les mer:

> Varsler ny havbruksstrategi (regjeringen.no)

> Varsler ny havbruksstrategi: vil ha mer lukket oppdrett i Norge (e24.no)