Svar på høring om tillatelser for miljøteknologiformål oversendt til departementet

Aktuelt, Havbruksleverandørene

Publisert

bilde av oppdrettsanlegg

Foto: Fishglobe.

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått å etablere en ny tillatelsesordning for oppdrett. Tillatelsene i den nye miljøteknologiordningen kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet.

Flo-sjø er et bedriftsnettverk i Stiim Aqua Cluster som jobber for å styrke utviklingstakten av teknologi for flytende lukket oppdrett i sjø. I nært samarbeid med Norsk Industri har de oversendt et høringssvar til forslaget om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser for miljøteknologiformål. 

– Vi håper at våre innspill vil bidra til at den kommende tillatelsesordningen gir de incentiver som skal til for at lukkede oppdrettsløsninger kan realiseres. Våre innspill svarer på myndighetenes målsetninger om at fremtidens oppdrettsteknologi må gi mindre miljøpåvirkning enn dagens produksjonsløsninger, sier Stål Heggelund, bransjesjef Maritim og Havbruk i Norsk Industri.

> Last ned høringssvaret