Store muligheter i fremtidens havbruk

Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene

Publisert

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran på den første utgaven av konferansen "Lukkede løsninger i sjø og havbruk til havs". Foto: Norsk Industri

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran på den første utgaven av konferansen "Lukkede løsninger i sjø og havbruk til havs". Foto: Norsk Industri.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran var blant deltakerne på den første utgaven av konferansen "Lukkede løsninger i sjø og havbruk til havs".

– Havbruksnæringen er en viktig bidragsyter til arbeidsplasser, verdiskaping og velferd ute langs kysten. Regjeringen har store ambisjoner for næringen, og vil legge til rette for teknologiutvikling og bærekraftig vekst – både gjennom havbruk til havs og lukkede anlegg, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Dagen ble startet med et frokostmøte med fiskeri- og havministeren, Norsk Industri, Blue Planet, UiS og Stiim Aqua Cluster hvor næringen fikk mulighet til å presentere sine tanker rundt fremtidens havbruk til havs, viktigheten med å legge til rette for fortsatt stegvis teknologiutvikling, arealtilgang til indre og ytre havområder samt den kommende høringsrunde om "miljøtillatelser" (oppdrettstillatelser for lukket produksjon i sjø).

Fra konferansen "Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs" 16.-17 november 2021 på Sola. Foto: Norsk Industri

Fra konferansen "Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs" 16.-17 november 2021 på Sola. Foto: Norsk Industri.

Konferansen, som samlet over 300 deltakere på Clarion Hotel Air på Sola, er et samarbeid mellom Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster hvor fokuset var å sette søkelyset på mulighetene og utfordringene de nye havbruksteknologiene representerer.

– Fremtidens havbruk er nå i anmarsj med banebrytende teknologier fra komplementære næringer og industrier. I de neste ti år vil hele vår oppdrettsnæring transformeres ved bruk at ny teknologi som ikke bare vil bidra til næringens langsiktige produksjonsmålsetninger, men også til våre nasjonale forpliktelser om 55 prosent reduksjon i CO2-utslipp innen 2030. Her er det bare å hoppe på teknologitoget, for den står nå klar for avgang på perrongen, sier Stål Heggelund, fagsjef for havbruk i Norsk Industri.