Norsk Industri

Innhold

Ny GIEK-garanti hjelper maritime leverandører med å vokse i nye markeder

Aukra Maritime utenfor Molde ville levere til Aker Biomarines nye forsyningsskip for krill. Med ny finansiering fra statlige GIEK og DNB kunne bedriften oppskalere og kontrakten kom på plass. Bemanningen økte med 50 prosent.

Den nye kontrakten består av leveranse av et skreddersydd, automatisk lastehåndteringssystem til Aker Biomarines nye forsyningsskip som bygges i Kina. Oppdraget vil sikre drift for de ansatte de nærmeste to årene. Selskapet er et godt eksempel på norske virksomheter innenfor olje / offshore som har vist evne til å omstille seg fra til nye markeder som fisk, havbruk og cruisemarkedet.

GIEKs rolle er å bidra inn i en finansiering først når banken og/eller andre kommersielle finansaktører ikke kan å ta hele risikoen knyttet til en lånesøknad alene. Da kan man søke om garanti fra GIEK som avlastning for risikoen. Rent praktisk er det banken som regel som henvender seg til GIEK om et slikt samarbeid. Alle banker kan søke om GIEKs garantier.

> Les mer her (giek.no)